Jak Działa Renta Dożywotnia?

Renta dożywotnia to sposób na zapewnienie sobie stabilnego źródła dochodu w późniejszych latach życia, poprzez przekształcenie wartości nieruchomości w regularne wypłaty.

Krok 1: Wstępna Ocena

Wypełnienie formularza: Zgłaszając swoje zainteresowanie, otrzymasz wstępną ocenę, która pomoże określić, czy kwalifikujesz się do programu i jaka może być wysokość miesięcznych wypłat.

Krok 2: Wycena Nieruchomości i Umowa

Wycena nieruchomości: Profesjonalna wycena nieruchomości ustali jej wartość rynkową, co jest kluczowe do określenia wysokości renty dożywotniej.

Podpisanie umowy: Po akceptacji warunków umowy, która szczegółowo określi warunki wypłat i prawa obu stron, następuje jej podpisanie.

Krok 3: Rozpoczęcie Wypłat

Rozpoczęcie wypłat: Po finalizacji wszystkich formalności, zaczynasz otrzymywać regularne miesięczne wypłaty, które zapewniają finansowe wsparcie na przyszłość.

Najważniejsze Informacje o Rencie Dożywotniej

1. Czym jest Umowa o Dożywocie?

Umowa o dożywocie zawierana jest w formie aktu notarialnego, gwarantując Ci stabilność i bezpieczeństwo finansowe na długie lata.

2. Jak często otrzymuję Świadczenie z Renty Dożywotniej?

Otrzymujesz świadczenie dożywotnio, co miesiąc, z możliwością jednorazowej większej wypłaty, dostosowanej do Twoich potrzeb i życzeń.

3. Jak Waloryzowane Jest Moje Świadczenie?

Coroczna waloryzacja kwoty wypłacanej, oparta na wskaźniku inflacji podawanym przez Główny Urząd Statystyczny, zapewnia utrzymanie realnej wartości świadczenia.

4. Jak Określana Jest Wysokość Mojej Renty?

Wysokość renty dostosowana jest do wartości nieruchomości, Twojego wieku i płci, zapewniając godne życie na emeryturze. Operat notarialny stanowi podstawę dla precyzyjnego obliczenia renty.

5. Kto Pokrywa Koszty Wyceny Nieruchomości?

Wszelkie koszty związane z wyceną nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy ponosi Fundusz Pomocna Dłoń, zapewniając Ci bezproblemową realizację umowy.

6. Kto Zbiera Wymagane Dokumenty do Umowy?

Na życzenie klienta, Fundusz Pomocna Dłoń podejmuje wszelkie działania związane z zebraniem wymaganych dokumentów do zawarcia umowy, zapewniając Ci pełną wygodę i wsparcie.

7. Kto Płaci Podatek od Nieruchomości i Opłatę z Tytułu Użytkowania Wieczystego?

Fundusz Pomocna Dłoń pokrywa wszelkie opłaty związane z podatkiem od nieruchomości oraz opłatą z tytułu użytkowania wieczystego, minimalizując Twoje zobowiązania finansowe.

8. Jakie są Zasady Regulacji Czynszu?

Wysokość czynszu jest regulowana co miesiąc przez Fundusz, a kwota renty jest pomniejszana o jego wartość, zapewniając Ci klarowność i stabilność finansową.

9. Jak Rozliczane Są Nadpłaty Czynszowe?

Nadpłaty z tytułu czynszu są zwracane bezpośrednio Tobie, gwarantując Ci pełną transparentność i uczciwość w relacjach z Funduszem Pomocna Dłoń.

10. Kto Pokrywa Podwyżki Czynszu?

Wszelkie podwyżki czynszu są pokrywane przez Fundusz, minimalizując Twoje zobowiązania finansowe i zapewniając Ci stabilność budżetu domowego.

11. Jak Jestem Zabezpieczony/a jako Senior?

Aktywnie dbamy o Twoje bezpieczeństwo i stabilność finansową. W akcie notarialnym Fundusz składa oświadczenie, gwarantując Ci szczególną ochronę na wypadek niewypłacalności firmy oraz egzekucji w przypadku nieuregulowania świadczeń.

12. Kto Ubezpiecza Moją Nieruchomość od Zdarzeń Losowych?

Fundusz Pomocna Dłoń pokrywa koszty ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, zapewniając Ci spokój i bezpieczeństwo w codziennym życiu.

Najważniejsze Dokumenty Do renty Dożywotniej

Poniżej znajdziesz listę niezbędnych dokumentów do podpisania umowy z naszym Funduszem.

Na życzenie klienta Spółka może zebrać dokumenty potrzebne do
podpisania aktu notarialnego na podstawie stosownego
pełnomocnictwa

Dokumenty Hipoteczne, obowiązkowe do wyceny:

1. Akt notarialny nabycia mieszkania/domu lub
2. Postanowienie o nabyciu spadku lub
3. Postanowienie o dziale spadku

Dokumenty Spółdzielcze/ Własnościowe, obowiązkowe do wyceny:

1. Umowa ze spółdzielnią lub
2. Przydział lokalu lub
3. Przekształcenie lokatorskiego we własnościowe prawo do lokalu
Prawo do ww lokalu:
1. Akt notarialny nabycia mieszkania/domu lub
2. Postanowienie o nabyciu spadku lub
3. Postanowienie o dziale spadku
II. Odpis/numer Księgi Wieczystej Nieruchomości
III. Dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa, akt
zgonu)
IV. Odpis z dowodu osobistego
V. Ostatnia Informacja o wysokości opłat czynszowych
VI. Ostatnia Informacja o wysokości podatku od nieruchomości i
użytkowania wieczystego wraz z dowodami wpłat

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

1. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ZUS o niezaleganiu
2. Aktualne zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych
3. Aktualne zaświadczenie ze spółdzielni/wspólnoty o niezaleganiu z
opłatami
4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów/ kartoteki lokalu – dot. Łodzi i domów
5. Informacja o stanie/braku zadłużenia w BIK i BIG